Podpisaliśmy umowy dystrybucyjne na dostawy zestawów HV i SB

Informujemy, że podpisaliśmy umowy dystrybucyjne i nie obsługujemy już ilości detalicznych bezpośrednio.


Nasze wyroby HV i SB są rozprowadzane przez firmy:


Logis sp. z o.o.
25-561 Kielce, ul. Sieje 121 A
tel. 41-334 00 76 – 78, fax: 41 334 01 40
www.logisspzoo.pl"APM" Hurtownia Wyrobów Metalowych sp. j.
26-600 Radom, ul. Staromiejska 6A
tel. 48-362 43 53, fax: 048- 362 87 78
www.apm.radom.pl


 
EUROBOLT

43-300 Bielsko-Biała, ul. Międzyrzecka 188
tel./fax: 33-816 46 64
www.eurobolt.pl