Dyrektor ds. Technicznych
Grzegorz Orawczak
tel. +48 33 475 05 50 wew. 258
e-mail: g_orawczak@srubena.pl
Główny Technolog
Krzysztof Kłaput
tel. +48 33 475 05 50 wew. 353
e-mail: k_klaput@srubena.pl


Główny Mechanik
Janusz Ficek

tel. +48 33 475 05 50 wew. 276
e-mail: j_ficek@srubena.pl
Główny Energetyk
Mariusz Bąk

tel. +48 33 475 05 50 wew. 231
e-mail: m_bak@srubena.pl

Kierownik Działu Gospodarki Narzędziowej
Eugeniusz Gęga
tel. +48 33 475 05 50 wew. 271
e-mail: e_gega@srubena.pl